NIEKTORÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Výrobňa zámkovej dlažby - Duslo Šala




Výrobňa zámkovej dlažby, Hirocem - Rohožník




Skladovanie a doprava cementu, Holcim - Trnava




Linka na výrobu betonárskych výrobkov, Irpex - Nová Dedinka




Betonáreň družstva Devio - Nové Sady




Skladovanie a doprava sypkého materiálu, Schomburg - Vajnory




doprava kameniva - Holcim, Pristav Bratislava




Pásove podávače kameniva - Cesty Nitra