NIEKTORÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Výrobňa zámkovej dlažby - Duslo Šala
Výrobňa zámkovej dlažby, Hirocem - Rohožník
Skladovanie a doprava cementu, Holcim - Trnava
Linka na výrobu betonárskych výrobkov, Irpex - Nová Dedinka
Betonáreň družstva Devio - Nové Sady
Skladovanie a doprava sypkého materiálu, Schomburg - Vajnory
doprava kameniva - Holcim, Pristav Bratislava
Pásove podávače kameniva - Cesty Nitra