MIMORIADNA PONUKA

SMA250SMA250
NST100Navíjadlo s transportérom
MNB250Miešačka s núteným miešaním
TVARS40Ohýbačka stavebných ocelí
NPB30Strihačka stavebných ocelí
ZC30Zásobík na cement s podstavcom
ABAC LT 500kompresor


PONUKOVÝ LIST

MIEŠAČKY  |  OMIETAČKY  |  OHÝBAČKY A STRIHAČKY  | ZÁSOBNÍKY  |  DOPRAVNÍKY  |  ČERPADLÁ  |  OSTATNÉ

MIEŠAČKY

Miešačka s núteným miešaním MN 151

Miešačka s núteným miešaním MN 151 slúži na výrobu čerstvých mált, jemných betónových zmesí, protipožiarnych nástrekových zmesí, poterov, žiarobetónov, lepidiel, suchých práškových zmesí a pod. Je určená prevažne na údržbárske a murárske práce menšieho rozsahu a špeciálne práce. Po naplnení miešacieho bubna príslušnými zložkami sa zmes pomocou miešacích lopatiek premiešava. Po uplynutí potrebného času miešania sa zmes z bubna vyprázdni pootočením klapky do fúrika alebo vhodnej nádoby. V kombinácii s čerpadlom CM 40 tvorí zostavu pre výrobu, dopravu, prípadne miešanie rôznych maltových zmesí.

Maximálna zrnitosť zmesi8 mm
Maximálna zrnitosť zmesi v zostave s čerpadlom CM 40max. 4 mm
Technický výkon1,8 m3 /hod.
Objem miešacieho bubna150 l
Užitocný objem miešacieho bubna120 l
Miešací cyklus150 s
Cas vyprázdňovania20 s
Napätová sústavaTNS 400 V, 50 Hz
Menovitý výkon2,2 kW


Miešačka s núteným miešaním MN 250

Miešačka s núteným miešaním MN 250 slúži na výrobu čerstvých mált, jemných betónových zmesí,  žiarobetónov, lepidiel, suchých práškových zmesí a pod. Je určená prevažne pre hutnícke prevádzky na spracovanie vysokoabrazívnych materiálov.

Maximálna zrnitost zmesi32 mm
Technický výkon3,75 m3/hod.
Objem miešacieho bubna300 l
Užitocný objem miešacieho bubna250 l
Napätová sústavaTNS 400 V, 50 Hz
Menovitý príkon7,5 kW
Hmotnost stroja610 kg


Miešačka s núteným miešaním MNB 250

Výkon8-12 m3/h
Príkon14,5 kW
Objem miešacieho bubna250 l


Miešačka s núteným miešaním MN 125

Určená na výrobu čerstvej malty a betónových zmesí triedy B15 až B50 spracovatelnosti min. 10 mm sadnutia Abramsovho kužela a čerstvej malty spracovatelnosti min. 40 mm ponoru hustomerného kužela.

Užitočný objem bubna125 dm3
Miešací cyklus160 s
Čas miešania40 s
Maximálna velkosť zrna16 mm
Hmotnosť miešacky220 kg


Spádová miešačka SMB 125

Určená na výrobu čerstvej malty a betónových zmesí triedy B15 až B50. Miešací bubon je poháňaný elektromotorom cez prevodovku.

Užitočný objem bubna125 dm3
Maximálna velkost kameniva32 mm
Objem čerstvého betónu83 dm3
Napätová sústava3PEN 380V~50Hz
Hmotnosť miešacky132 kg


Spádová miešačka SM 150

Určená na výrobu čerstvej malty a betónových zmesí triedy B15 až B50. Miešací bubon je poháňaný elektromotorom cez prevodovku.

Užitočný objem bubna150 dm3
Maximálna velkost kameniva32 mm
Objem čerstvého betónu102.3 dm3
Napätová sústava3PEN 380V~50Hz
Hmotnosť miešacky153 kg


OMIETAČKY

Omietačka P 13

Omietačka P 13 je zariadenie slúžiace na výrobu čerstvej malty a jej dopravu do omietacej pištole, ktorou sa pomocou stlačeného vzduchu nanáša na omietanú plochu. Vďaka vybaveniu piestovým čerpadlom je použiteľný v najtvrdších stavebných podmienkach. Výkonné čerpadlo dopraví zmes až do 20. poschodia a vo vodorovnom smere do 500 m. Použiteľné univerzálne na omietanie, injektáž, dopravu jemnozrnnej betónovej zmesi - poterov do zrnitosti 8 mm.

Užitočný objem miešačky170 dm3
Užitočný objem domiešavača200 dm3
Technický výkom čerpadla 1.-2.-3. stupeň1,5/3,0/4,8 m3/h
Dopravná vzdialenosť - horizontálne500m
Dopravná vzdialenosť - vertikálne60m
Minimálny čas miešania60 s
Veľkosť zrna dopravovanej zmesi4 mm - max. 8 mm
Menovitý príkon11,4 kVA
Napäťová sústava3 PEN/50 Hz, 380 V
Celkové rozmery pri preprave3000 mm x 1600 mm x 1500 mm
Hmotnosť stroja900 kg
Hmotnosť príslušenstva285 kg


Omietačka CM 150i

Čerpadlo CM 150 je určené na dopravu maltových zmesí a omietanie. Vďaka sériovému vybaveniu je schopné diaľkového ovládania prívodu malty na miesto spracovania, podľa potreby až do 40 m. V kombinácii s kontinuálnou miešačkou Putzomix P 82 alebo klasickou spádovou miešačkou (podľa druhu použitej zmesi) sa vytvorí kompaktný systém vyhovujúci predovšetkým požiadavkam menších stavebných firiem.

Objem násypky150 dm3
Technický výkon6 až 40 dm3/h
Dopravná vzdialenosťmax. 35 m
Pohonkonštantný, dvojstupňový, variabilný, mechanický (variátor), elektronický (frekvenčný menič)
Výkon elektromotora3 kW až 7,5 kW
Rozmery1850-2300 mm x 765 mm x 650 mm
Hmotnosť180 kg


Omietačka SMZ 120

Slúži na výrobu črstvej malty zhotovovanej z vrecovaných suchých zmesí a jej dopravu.

Pohonelektromotor 5,5 kW
Objem násypky110 dm3
Dopravná vzdialenosťmax. 35 m
Max. zrnitosť zmesi4 mm


ČERPADLÁ NA BETÓN

Čerpadlo maltových zmesí CM 40

Slúži na čerpanie všetkých druhov omietkových, maltových a špeciálnych zmesí. V kombinácii s miešackou MN 151 tvorí zostavu pre výrobu, dopravu, prípadne miešanie rôznych maltových zmesí.

Pohonelektromotor 5,5 kW
Objem násypky40 dm3
Technický výkon1,2 m3/h, 2,4 m3/h
Dopravná vzdialenosťmax. 20 m
Max. zrnitosť zmesi4 mm


PNEUMIX PX200

Slúži na výrobu a dopravu zavlhnutých betónových zmesí a poterov. Jeho použitie je všade tam, kde je potrebné dopravovať betónovú zmes na velké vzdialenosti. Široké uplatnenia má v stavebníctve pri betónovaní základov stavieb, podláh a väcších betónových plôch. K základnému vybaveniu strojov patria tlakové dopravné hadice spolu s vyprázdnovacím kozlíkom.PNEUMIX PX500

Rovnaké použitie ako PX200, hlavne pre veľký výkon a možnosť použitia betónovej zmesi s veľkou hrúbkou zrna.OHÝBAČKY A STRIHAČKY STAVEBNÝCH OCELÍ

TVARS 40

Ohýbačka stavebných ocelíNPB 30

Strihačka stavebných ocelíC32, C40, C50

Strihačka stavebných ocelí C32

OSTATNÉ PONÚKANÉ STROJE A ZARIADENIA

SMA250

 NST 100

Navíjadlo s transportéromKôš na betón

Kôš na betón KB 500, KB 750 (0.5 m3; 0.75m3; 1 m3)


Zariadenia na skladovanie, váženie a dopravu sypkých hmôt
ZC Zásobníky na cement v požadovanom objeme
ZK Zásobníky na kamenivo a piesok v požadovanom objeme
GEH 80Dúchadlo
DC - 200Dávkovač cementu s mechanickým ovládaním
DC - 200/PDávkovač cementu s pneumatickým ovládaním
TVCTenzometrické váhy cementu
TVKTenzometrické váhy kameniva
ZDZávitovkový dopravník cementu a sypkých materiálov podla požadovaných parametrov

Náhradné diely na uvedené stroje a zariadenia


Stroje a zariadenia na výrobu a dopravu betónovej zmesi
SMA - 250 Spádová miešačka
MNB - 500Miešačka s núteným miešaním
STROJBETStavenisková betonáreň
KBL - 700.1Kôš na betón ležatý
PPM - 500.1Podstavec pod miešačku
RP 25.3Radiálny prihrňovač

Náhradné diely na uvedené stroje a zariadenia


Stroje na výrobu betónových výrobkov
VibrolisZariadenie na výrobu betonárskych výrobkov podľa požadovaného výkonu a typu


Pomocné stavebné zariadenia


Podrobnejšie informácie o týchto produktoch, ich cenách a dodacích lehotách možete získať na kontaktných adresách.