Opravy a repasácie poškodených častí strojov a zariadenia

Ukážka repasovaných strojov

MNB-500 MNB500 NPB-30 TVARS40