Strojstalex s.r.o.

Spoločnosť naväzuje na tradíciu výroby stavebných strojov a mechanizácie na Slovensku s využitím novodobých technológií a postupov.

Strojstalex s.r.o. vyrába a dodáva

• betonárne, linky na výrobu betónových výrobkov, dopravné pásy
• malú stavebnú mechanizáciu, miešačky, omietačky, čerpadlá malty a betónu
• zariadenia cementového hospodárstva, zásobníky cementu, dopravníky, filtre, váhy
• ohýbacky a strihačky armovacieho železa
• návrh a spracovanie projektovej dokumentácie, návrh a dodávka el. riadiacich systémov
• repasie stavebných strojov a zariadení
• náhradné diely na stavebné stroje a zariadenia
• výroba kovových konštrukcií
• vývoj v oblasti strojárstva